Tarım Orman Bakanlığından Dkmp bölge ve şube müdürlüklerine sokak hayvanları hakkında genelge;

0
122
Başvurularımız üzerine Tarım Orman Bakanlığından Dkmp bölge ve şube müdürlüklerine genelge;

Bütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatı gebütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlayacak.
Ayrıca İl Şube Müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, hayvanlarının bakımı için yardım edecek.