Süt endüstrisinde üretim fazlası buzağılara ne olur?

0
905

İneklerin süt üretebilmeleri için, buzağı doğurmaları gerekmektedir. Aksi halde süt üretemezler. Kısaca inekler de tüm memeliler gibi sütlerini sadece kendi yavruları için üretmektedirler. Bir inek normal şartlardan yavrusunu 1 yıl kadar emzirmektedir.

Süt çiftliklerinde ise birçok buzağı doğumdan 12 saat içinde buzağıya hastalık bulaşma riskini azaltmak ve annenin sütünü insanlar kullansın diye annelerinden çalınırlar ve birçoğu zaten çiftlikte uzun süre de kalmaz.

30 günlükten küçük ve annelerinden çalınan bu yeni doğmuş buzağılara “süt danası” denilir.

Özünde, onlar süt endüstrisi için üretim fazlasıdırlar ve süt üreten sürü için de gerekli değildirler.

Bu bahsettiklerim dünyada her yıl doğan 21.000.000 süt buzağısı için geçerlidir ve direkt kesime yönlendirilirler.

Erkek buzağılar süt danası eti için kesilir, dişi buzağıların üçte biri de süt üretim seviyesi düşmüş ineklerin yerine geçirilirler.

Dişi buzağıların arda bırakılan bir kısmı da deniz aşırı ülkelere ihraç edilirler.

Kesim için ayrılmış buzağılar aynı yerde tutulur ve ön süt veya süt ikame yemi ile günde sadece 1 kez beslenirler. Erkek buzağıların süt endüstrisi için çok az bir değeri olması nedeniyle diğerleri gibi gerekli sığınak, hijyen, bakım ve önemi görmezler.

Oysaki sağlık ve rahatları için günde en az 2 kez beslenmeleri, korunaklı, temiz, kuru ve uygun yatacak yerlerinin olduğu yerlerde tutulmaları gerekmektedir.

Nakliye standartlarına göre üretim fazlası buzağıların mezbahaya sevkiyatı için aşağıdaki nedenlerden dolayı en az 5 günlük olmaları gerekmektedir.

Bütün bebekler gibi, takip etme davranışları yeterince gelişmediği için yani grup olarak bir arada kalma ve nereye gitmeleri gerektiğini algılayamamaları onların araçlara yüklenme/ boşaltılmalarını oldukça güçleştirmektedir.

Stresle, hareketle ve yolun uzunluğu ile baş edemeyecek kadar küçüklerdir.

Ulaşım sırasında ve buzağı mezadında onlara yatacak yer neredeyse hiç verilmez ( yani kısaca hep ayakta dikilmek zorunda kalırlar).

Uzun saatler sütsüz kalamayacak kadar küçüktürler.

Mezbahaya geldiklerinde, buzağılar sabah ilk iş kesilmek üzere gece geçirmeleri için ağıla konurlar. Bu süre zarfında sıvı gıdaya erişimleri yoktur, yatacak yerleri ya da anneleri de yanlarında yoktur.

Peki, bu bebekler bu kadar zulme neden mi maruz kalıyorlar? Süt dana eti, deri, buzağı işkembesinden yapılan peynir mayası ve ilaç endüstrisinde kullanılan yan ürünler olmak için!

Lütfen daha fazla bu zulmün bir parçası olmayın.

Kendi sevdiklerinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarının sevdiklerine yapmayın.

Vegan olun. Adaletli olun. Diğerlerini bilgilendirin.