DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu – İç Tüzük

0
389

1- Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu mensupları tamamen gönüllü olan demokratik, merkeziyetçi bir sivil toplum kuruluşudur.
2-Yasa gereği seçilen yönetim kurulu yanında tüm üye dernek başkanları, genel kurul delegeleri, büro ve kent temsilci ve danışmanları doğal GENEL YÖNETİM KURULU üyesidir. programlar ve kararlarlarda söz sahibidirler. Tüm kararlarda ortak akılın egemen olması zorunludur. Görüşülen program ve etkinliklerde son karar organı YKdır.
3-Yönetim kurulu toplantıları genişletilmiş YK olarak yapılır. Gündemle ilgili dernek, büro ve kent sorumluları toplantılara katılır.
4- DAYANIŞMA içinde görevi ne olursa olsun hiç kimse ilgili büro yada kent danışmanından-temsilcisinden-derneğinden bilgi ve izin almadan görev alanına müdahele edemez, yorum ve görüş açıklayamaz. Sorun olduğu bildirilen alan için öncelikle alan sorumlusundan bilgi alınır, yardım ve müdahele isteği varsa tüm DAYANIŞMA mensupları görev alır.
5-Sorunlar öncelikle yerel mensuplarımız tarafından çözülmeye çalışılır. Dayanışmaya gereksinim olduğunda yönetim kurulu aranır.
6-Kurum içinde ve çalışma alanlarındaki sorunlar tam zamanında yönetim kuruluna aktarılmalıdır. Ertelenen, görmezden gelinen hata ve sorunların giderek büyüyeceği göz önüne alındığında konuyu hemen bildirmemek hataya ortak olmak, sorunu beslemek anlamına gelir ve bu kuruma ve mücadeleye karşı işlenmiş bir suçtur.
7-Kurum içinde herkes gönüllüdür. Hiç kimse mensuplara emredemez, gereğinden fazla görev yükleyemez.
8-DAYANIŞMA hareketi mensupları yeteneklerine, eğitimlerine, deneyimlerine, sağlıklarına, ekonomik -sosyal olanaklarına göre kurum içinde görevler üstlenen ve bu görevleri kusursuz yapmaya çaba gösteren empati kurabilen, hoş görülü, kurumsal temsil yetenekleri yüksek, girişken ve özverili mücadele arkadaşlarından oluşur. Kurumsal çalışmalara yeni katılma arzusunda olanlarla yapılacak yüz yüze görüşmelerde bu vasıflar aranır. Görevi ne olursa olsun hiç kimse YK’ya, GYK’ya danışmadan yatay ilişkilerle yeni kişileri birimlerde görevlendiremez. Üyelik talebinde bulunan yeni derneklerin yöneticileri için de aynı özellikler aranır. Üye kabulünde son karar YK ve GYK’ nındır.
9-DAYANIŞMA mensupları arasında “ben bilirimciler”, “ben yaptımcılar”, “mevki makam düşkünleri”, “gurupçular”, “kibir ve ego sembolleri” bulunamaz, benzer eğilimler taşıyanlar önceden bir uyarı yapılmaksızın yüz yüze konuşularak derhal kurumsal yapıdan uzaklaştırılır.
10-DAYANIŞMA mücadele arkadaşları sosyal medyada kişi ve guruplarca yapılması olası olumsuz haber ve yorumlara hiç bir kişisel yanıt yazmaz. Konunun ciddiyetine göre gerekirse yalnızca YK tarafından ve kendi sayfalarımızdan yanıt verilir. Sosyal medya üzerinden kişi ve guruplarla tartışmalara giren mensuplar uyarılır. Tekrarı halinde uyarı ve uzaklaştırma kararları uygulanır.
11-DAYANIŞMA mensupları resmi kurum temsilcileriyle görüşmeler, ziyaretler sırasında görevlilerle sert tartışmalara girmez. Eleştirilerini uygun bir dille belirtir. Mevcut durumu gözler, gerekirse rapor ve YK kararı ile teşhir edilmesini sağlar. Bir resmi kurumda kendisine saygısızlık yapılması, engellenmesi durumunda YK’yı derhal bilgilendirir. Gerekli tüm karşı girişimler YK tarafından yapılır.
12-DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu mücadele ettiğimiz alanın özelliği nedeniyle siyasetler üstü bir STK’dır. Hayvan hakları savunucuları arasında her siyasi görüşten kişiler olduğu gibi, muhatabımız resmi kurumlar, belediyeler, STK’lar özel işletmeler mensuplarının da her siyasi partiyi temsil ettiği unutulmamalıdır. Eleştiri, teşhir ve övgülerimizde ayrım yapmamız olası değildir. Mensuplarımız hayvan hakları ihlallerinde kendi siyasi görüşlerine yakın muhatapları korumayacakları gibi olumlu adımlar atanlar kim olursa olsun kamuoyuna duyurmayı, takdiri görev bilir.
13-DAYANIŞMA hareketi sık sık hayvan hakları ihlalleri ve yasa değişikliği için diğer STK ve guruplarla yaptığımız eylem birliklerinde geniş bir yelpazeye ulaşmış ve bu konuda çalışmalarına “yasa dayanışma birliği” ile halen devam etmektedir. Federasyonumuz her zaman “ilkeli eylem birliğinin” savunucusu ve öncüsü olmuştur. Federasyonumuz tüm eylem birliği katılımcılarının ortak metin, görsel, pankart, slogan ve eylem birliği komitelerinin aldığı ortak kararlara uymayı taahhüt eder. Tüm katılımcılardan aynı özeni bekler. Öne çıkma çabalarına, gurupçuluk ve bölücülüğe şiddetle karşı çıkar.
14-DAYANIŞMA hareketi hayvan hakları mücadelesinde türcülüğü reddeder. Çağdaş Bir Hayvan Hakları Kanunu mücadelesinde tüm türlerden hayvanların yaşamdan doğan haklarını bir bütün olarak savunmayı görev edinmiştir. Koruma mücadesinde sayılarının çokluğu ve sürekli göz önünde olmaları nedeni ile sokak hayvanlarının sorunlarının çözümünün istenmesinin öne çıkması doğaldır. Ancak DAYANIŞMA hareketinin mücadelesi manifestomuzda tek tek belirtilen yaban hayvanlarından, hayvanat bahçesi hapishanelerine kadar eziyet zincirinin tümüyle kırılması mücadelesidir. Mevcut yasada yanızca bir iki tür hayvan için oyalamadan başka işe yaramayacak maddenin değişmesi hiç bir sorunu çözmez.Dayanışma Hareketi ve eylem birliği yaptığı gurupların olası müzakerelerde aldatmacalara, şantajlara boyun eğmesi ve yasada tüm tür hayvanlar aleyhine bulunan maddelerin kaldırılmamasına göz yumması düşünülemez. DAYANIŞMA hareketi tüm türden hayvanları işkencede, esarette, ölüm ve soykırım tehdidi altında bırakma pahasına yapılacak hiç bir yasa değişikliğini başarı saymaz.
15-DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu olanak bulunduğunda her yıl, yada zorunlu olarak en fazla 2 yılda bir “ulusal temsilciler-danışmanlar toplantısı” yapar. Tüm mensuplarımızın 2 günlük bu tanışma, bilgilenme, tartışma toplantılarına katılması zorunludur.
16-DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu yalnızca mevcut banka hesap numarasını sayfalarında ve websitesinde yayınlayarak, çeşitli etkinliklerde standlardan, kimi ürünlerin tanıtımını yaparak websitesi üzerinden bağış geliri elde eder. Bu cüzi rakamlarla üye derneklere yardım etmesi de mümkün değildir. Üye dernekler özel veteriner hekim ödemeleri nedeniyle borçlanmamalı davalarla karşı karşıya kalmak riskine girmemeli kamu kurumlarını çalıştırmak ve tedavileri böylece yaptırmak yoluna gitmelidir. YK – Genel Merkez çeşitli kuruluşlarla bağ kurarak yiyecek, ihtiyaç malzemeleri, görsel malzeme, toplantıların sponsorlukları gibi yaygın ve sürekli olanaklar sağlamalıdır.
17-İç Tüzüğümüze ortaya çıkabilecek sorunlar çerçevesinde yeni maddeler eklenebilir.
18-DAYANIŞMA hareketine katılmak isteyen her kişi yada kuruluşun öncelikle iç tüzüğü okuyarak tüm maddelerini kabul etmesi zorunludur.