Basına, Kamuoyuna, Yaşam Hakkı Savunucularına Duyuru

0
198

Değerli Yaşam Hakkı Savunucuları;
HayKonfed Kurucu Federasyonlarından olan 30.03.2015 de kurulan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Ulusal ve Kurumsal Çalışmalarda Bölgesel Ünvanların Getirdiği Sınırlamalar Nedeniyle Genel Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararı, Dernekler Müdürlüğünün 8.10.2018 Tarihli Onayıyla DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu Olarak Değiştirmiştir. Federasyonumuzun Tüm Sosyal Medya Sayfa Linkleri, Yeni Çalışma, Örgütlenme Anlayışı ve Çıkarılan Dersler Üzerine Kaleme Alınan İlkelerini Belirleyen İÇ TÜZÜĞÜ, Yeni Yayına Başlayan Web Sitesi duyuruları yayınlanarak sizlere iletilecektir. Saygılarımızla.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Adına
Timur Ugan YK. Başkanı