Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu / Manifesto

0
380
Yeni Bir Hayvan Hakları Kanunu İçin Taleplerimiz

MANİFESTO

T.C Cumhurbaşkanını, Hükümetini, Parlementosunu, tüm devlet kurumlarını, siyasi partileri, Sivil Toplum Örgütlerini ve tüm yaşam hakkı savunucularını, doğanın ve hayvanların korunmasını güvence altına almaya davet ediyoruz.

Bunun için,

I- Yeni Anayasa’ya “Devlet gelecek nesiller yararına doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır” maddesi eklenmelidir.

II- 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi, uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.  Buna göre,

1) Tür ayırmadan hayvanlara karşı işlenen tüm suçlar Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınmalı ve suç işleyenler 3 yıldan başlamak üzere hapis cezası hükmüyle yargılanmalı, mutlaka belli bir süre hapis cezası almaları sağlanmalı ve bu ceza hiçbir şekilde para cezasına çevrilmemelidir.

2) Hayvanat bahçeleri ve yunus parkları yasaklanmalı, yurt dışından yaban hayvanı, evcil hayvan ve süs hayvanlarının getirilmesine müsaade edilmemelidir.

3) Hayvanları gösterilerde kullanan sirkler yasaklanmalı, işkence altındaki hayvanlara el konulmalı ve rehabilite edilmelidir,

4) Avcılık yasaklanmalıdır. Yaban hayvanlarını öldürenler, işkence edenler, TCK kapsamında ağır ceza ile yargılanmalıdır. “Av Turizmi” ve öldürülmüş hayvanların sergilenmesi kabul edilemez.

5) Deve, boğa gibi hayvanların “folklor, gelenek” adı altında dövüştürülmesi yasaklanmalıdır.

6) Köpek, horoz dövüştürenler vahşi, kanlı bir kumar sektörü oluşturmuşlardır. Bu eylemi işleyenler TCK kapsamında yargılanmalı ve mutlaka hapis cezası almalıdırlar.

7) Nihai arzumuz hiçbir şekilde hayvanların gıda maddesi olarak kullanılmamasıdır.   Ancak  o hedefe ulaşılıncaya kadar geçen sürede hayvanların kesim sırasında acıları en aza indirilmeli ve ağrısız kesim yöntemi uygulamaya konulmalıdır.

8) Her tür hayvanın deneyler ve testlerde kullanılması yasaklanmalı, deney hayvanı üretimi yasaklanmalı bir çok ülkede olduğu gibi “in vitro” deney yöntemlerine geçilmelidir.

9) Gümrüklerde yakalanan kaçak hayvanlarının bakımı için gümrük kapılarına yakın özel veteriner hekimli bakımevleri kurulmalı, ihale ile satışlarından vazgeçilmeli, tür ve hassaslık durumlarına göre STK lar ile bağ kurularak ya doğal yaşamlarını devam ettirebilecekleri merkezlere alınmalı veya yuvalandırılmalıdırlar.

10) Yük hayvanlarının kullanıldığı araba, fayton gibi çağdışı  araçlar yasaklanmalı, atlı faytonlar yerine akülü alternatifleri getirilmeli, mağdur yük-binek hayvanları için klinikli merkezler oluşturulmalıdır.

11) Kedi, köpek gibi evcil hayvanların ruhsatlı veya ruhsatsız ticari üretimi, üretim çifliklerinde, petshoplarda ve internet ile satışı; ithalat ve ihracatı tamamen yasaklanmalıdır. Yasağa uymayanlar TCK kapsamında yargılanmalıdır.

12) Bakımevleri yasada belirtildiği gibi geçicidir. Bu anlamda sadece mağdur olanlarını barındırır. Kent dışına, devasa, toplama kampı gibi sözde bakımevleri yapılamaz, kent hayvanları toplanamaz. Bu tür yapılanmalardan vazgeçilmeli, olanlar kapatılmalı, belediyeler hayvan nüfusuna göre bir veya çok sayıda küçük veya orta ölçekli, gönüllülerin ulaşımının kolay olduğu geçici rehabilitasyon merkezi kurmalı ve hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalıdır.

13) Mevcut yasadaki “Bakımevlerinde rehabilitasyon süresini tamamlayan ve yuvalandırılamayan hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılır” hükmü değiştirilemez. Geçmiş yıllarda teklif edilen “Okul, hastane, cami yakınlarına bırakılamaz” gibi bir tuzak maddeyi kabul etmemiz olası değildir. Her canlının alıştığı ortamda yaşama hakkı gaspedilemez.

14) Bakımevi olmayan, kısırlaştırma ve tedavi yapmayan, hayvan toplayıp kırsala, ormanlara, komşu il ve ilçelere atan, hayvan öldüren veya bakımsızlıktan ölümlerine sebep olan, kısaca “kısırlaştır, aşılat, yaşat” ilkesine uymayan belediyelerin tüm sorumluları TCK kapsamında yargılanmalıdır.

15) Mobil kısırlaştırma adı altında kimi özel şirketlere verilen tüm izin ve çalışma belgeleri iptal edilmelidir. Mobil kısırlaştırma yasaklanmalıdır. Yasada mevcut ameliyat öncesi ve sonrası bakım ünitesi olmadan, ameliyat öncesi ve sonrası yasal süre boyunca gözetimde tutulmadan yapılan en küçük operasyon bile sayısız hayvanın enfeksiyondan ölümüne neden olmaktadır. Mobil kısrlaştırmada uzman denetimi de yoktur. Kaldı ki “mobil uygulama” yasal görevini yerine getirmeyen, bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin göstermelik uygulamasına dönüşmüştür.

16) Mülkiyet planında ve tapuda evcil hayvan beslenemez maddesi kaldırılmalı, uluslararası sözleşmelerde var olan “hiç bir canlı bulunduğu ortamdan uzaklaştırılamaz” hükmü gereği konutlarda evcil hayvan beslemek serbesttir maddesi kanunda yer almalıdır.

17) Kentsel dönüşüm ve yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden hayvanları rehabilite etmek yerine sığındıkları site, apartman, bahçe gibi yerlerden uzaklaştıran veya öldürenler TCK kapsamında yargılanmalıdır.

18) Belediyelerin bakımevlerinde, rehabilitasyon için hayvan toplama ve yerlerine bırakılması sırasında ve besleme odaklarında hayvanların beslenmesi için gönüllülerle beraber çalışması zorunlu olmalı ve gönüllü ile çalışmayan belediyelere Orman ve Su İşleri yetkilileri yüksek miktarda para cezası uygulamalıdır.

19) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin hayvan sağlığı ilaçları ve özellikle öldürmek ve uyuşturmakta kullanılan narkotik maddeleri satın alması ve bunların kimi şirketlerce belediyelere el altından satılması suçtur. Bu tür girişimde bulunanları TCK kapsamında cezalandırılmalıdır.

20) Sokak hayvanlarını rehabilitasyon için alırken toplama ekibince üfleme borusu, havalı tüfek veya tabanca ile atılan uyuşturucu fişeğin kullanımı sırasında veteriner hekim bulunması zorunludur maddesi yasada yer almalıdır.

21) Çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini ve korumanın önemini kavratmak için Milli Eğitim okul müfredatına mutlaka konu ile ilgili zorunlu ders eklenmelidir.